نحوه پرداخت هزینه 

کاربران می توانند با استفاده از شماره شبا یا شماره کارت که در عکس روبرو قرار داده شده است وجه خود را پرداخت نمایند 

بعد از واریزی فیش واریزی خود را به وسیله راه های ارتباطی ما  ، برای ما ارسال کنید تا سفارشتون ثبت شود.

ارسال فیش واریزی برای لیتوگرافی تندیس

نحوه پرداخت همکاران 

ما برای همکاران و مشتریان دائمی خود شرایط پرداخت گوناگونی در نظر گرفته ایم برای اطلاع از شرایط و نحوه پرداخت با ما تماس بگیرید